Giải bài tập Thực hành viết trang 42 vở thực hành ngữ văn 6

Viết bài văn kể lại trải nghiệm của em. Lập dàn ý cho bài văn kể lại một trải nghiệm của em.

Đề bài

(trang 42 VTH Ngữ Văn lớp 6 Tập 1)

Viết bài văn kể lại trải nghiệm của em

Lập dàn ý cho bài văn kể lại một trải nghiệm của em.

 Mở bài

Giới thiệu câu chuyện:

Thân bài

* Thời gian, không gian xảy ra câu chuyện:

 

* Những nhân vật có liên quan trong câu chuyện:

 

* Kể lại các sự việc theo trình tự hợp lí (thời gian, không gian, nguyên nhân – kết quả, mức độ quan trọng của sự việc):

♣ Sự việc 1:

 

♣ Sự việc 2:

 

♣ Sự việc 3:

 

Kết bài

* Nêu cảm xúc của người viết:

 

* Ý nghĩa, sự quan trọng của trải nghiệm đối với bản thân:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy kể lại một trải nghiệm của mình theo dàn ý trong bảng dưới đây.

Lời giải chi tiết

 Mở bài

Giới thiệu câu chuyện: Một lần mắc lỗi với người bạn thân – trải nghiệm buồn.

Thân bài

* Thời gian, không gian xảy ra câu chuyện:

Hồi năm lớp 4, trong giờ kiểm tra 15 phút,…

* Những nhân vật có liên quan trong câu chuyện:

Tôi, Hoa – bạn thân, cô giáo

* Kể lại các sự việc theo trình tự hợp lí (thời gian, không gian, nguyên nhân – kết quả, mức độ quan trọng của sự việc):

♣ Sự việc 1:

Tôi và Hoa là bạn thân từ nhỏ, hay giúp đỡ nhau trong học tập. Tôi học rất tốt từng được điểm cao trong giờ kiểm tra miệng.

♣ Sự việc 2:

Vì mải xem tivi không học bài nên trong giờ kiểm tra 15 phút, tôi không làm được bài nên đã giật bài của Hoa để chép. Vì mải xem tivi không học bài nên trong giờ kiểm tra 15 phút, tôi không làm được bài nên đã giật bài của Hoa để chép.

♣ Sự việc 3:

Hoa buồn; bị bạn bè chê trách, giận bỏ về trước. Tôi nhận ra mình đã sai nên đuổi theo xin lỗi. Hoa tha thứ cho tôi. Cả hai lại thân thiết như xưa.

Kết bài

* Nêu cảm xúc của người viết:

 Buồn, ân hận

* Ý nghĩa, sự quan trọng của trải nghiệm đối với bản thân:

Tự rút ra bài học cho chính mình phải biết quan tâm, chú ý tới cảm xúc của người khác.

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close