Bài 2 trang 19 (Ôn tập và bổ sung về giải toán) SGK Toán 5

Giải Bài 2 trang 19 (Ôn tập và bổ sung về giải toán) SGK Toán 5. Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông.

Đề bài

Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có thể giải bằng 2 cách:

Cách 1: Dùng phương pháp rút về đơn vị.

Cách 2: Dùng phương pháp tìm tỉ số.

Lời giải chi tiết

Tóm tắt

3 ngày: 1200 cây thông

12 ngày: ... cây thông?

Giải

Cách 1:

\(12\) ngày gấp \(3\) ngày số lần là:

          \(12 : 3 = 4\) (lần)

Trong \(12\) ngày đội đó trồng được số cây thông là:

          \(1200 × 4 = 4800\) (cây thông)

Cách 2: 

Trong một ngày đội đó trồng được số cây thông là:

          \(1200 : 3 = 400\) (cây)

Trong \(12\) ngày đội đó trồng được số cây thông là:

          \(400 × 12 = 4800\) (cây thông)

                              Đáp số: \(4800\) cây thông.

Nam.Name.Vn

list
close