Bài 3 trang 56 SGK Toán 5

Giải bài 3 trang 56 SGK Toán 5. Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km

Đề bài

Một ô tô mỗi giờ đi được \(42,6km\). Hỏi trong \(4\) giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số ki-lô-mét đi được trong \(4\) giờ \(=\) số ki-lô-mét đi được trong \(1\) giờ \( \times \;4\).

Lời giải chi tiết

Trong \(4\) giờ ô tô đó đi được số ki-lô-mét là: 

                 \( 42,6 \times 4 = 170,4 \;(km)\)

                                Đáp số: \(170,4km.\)

Nam.Name.Vn

list
close