Bài 1 trang 38 (Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân) SGK Toán 5

Giải Bài 1 trang 38 (Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân) SGK Toán 5. Đọc số thập phân, nêu phần nguyên,

Đề bài

Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng.

a) \(2,35\) ;                                    b) \(301,80\) ;

c) \(1942,54\) ;                              d) \(0,032\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu "phẩy", sau đó đọc phần thập phân. 

Lời giải chi tiết

Nam.Name.Vn

list
close