Bài 1 trang 105 SGK Toán 5

Giải bài 1 trang 105 SGK Toán 5. Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết.

Đề bài

Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:

AD = 63m ;             AE = 84m;                    BE = 28m ;             GC = 30m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Theo hình vẽ thì mảnh đất đã cho được chia thành một hình chữ nhật và hai hình tam giác. Ta có thể tính diện tích hình chữ nhật AEGD và diện tích hai tam giác AEB, BGC hoặc tính diện tích hình thang vuông ADGB và diện tích tam giác BGC, từ đó tính được diện tích của cả mảnh đất.          

Lời giải chi tiết

Ta có AEGD là hình chữ nhật nên EG = AD = 63m, AE = DG = 84m.

BG = BE + EG = 28 + 63 = 91m

Diện tích hình thang vuông ADGB là:

               (63 + 91) × 84 : 2 = 6468 (m2)

Diện tích hình tam giác vuông BGC là:

               91 × 30 : 2 = 1365 (m2)

Diện tích mảnh đất đó là:

               1365 + 6468 = 7833 (m2)

                                      Đáp số: 7833m2.

Nam.Name.Vn

list
close