Giải câu 3 trang 43 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 43 SBT địa 9, Dựa vào kiến thức đã học, hãy điền vào hình 17 dưới đây: a) Tên các nước, vùng biển tiếp giáp với Trung du miền núi Bắc Bộ. b) Tên các sông: Đà, Hồng, Lô, Chảy.

Đề bài

Dựa vào kiến thức đã học, hãy điền vào hình 17 dưới đây:

a) Tên các nước, vùng biển tiếp giáp với Trung du miền núi Bắc Bộ.

b) Tên các sông: Đà, Hồng, Lô, Chảy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức vị trí địa lí - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Các nước và các vùng tiếp giáp với Trung du miền núi Bắc Bộ:

    + Phía Bắc giáp với nước Trung Quốc.

    + Phía Đông giáp với vịnh Bắc Bộ.

    + Phía Nam giáp với Đồng bằng sông Hồng.

    + Phía Tây giáp với nước Lào.

b) Các con sông lớn của vùng là sông Đà, sông Hồng, sông Lô, sông Chảy.

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải câu 2 trang 42 SBT địa 9

    Giải câu 2 trang 42 SBT địa 9, Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau:

  • Giải câu 1 trang 42 SBT địa 9

    Giải câu 1 trang 42 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. a) Trung du và miền núi Bắc Bộ có các cảng biển là: b) Trong các tiêu chí phát triển dân cư và xã hội của Trung du và miền núi Bắc Bộ, tiểu vùng Tây Bắc cao hơn Đông Bắc về c) Hiện nay, đời sống của đồng bào các dân tộc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ đã được cải thiện là do

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close