• Câu 1 trang 17 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 17 SBT địa 9, Quan sát hình 5.1. Tháp dân số Việt Nam năm 1989 và năm 1999 tr.18 SGK, em hãy: Hoàn thành bảng thống kê theo yêu cầu cụ thể dưới đây.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 17 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 17 SBT địa 9, Ghi dấu (+) vào ý trả lời đúng về nhận xét so sánh hai tháp dân số ở các mặt: a) Hình dạng của tháp b) Cơ cấu dân số theo độ tuổi c) Về tỉ lệ dân số phụ thuộc d) Nhận xét chung

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 18 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 18 SBT địa 9, Nối ô chữ ở bên trái với các ô chữ thích hợp ở bên phải để giải thích đúng nguyên nhân của sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi.

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 18 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 18 SBT địa 9, Hãy chọn những cụm từ thích hợp trong các cụm từ cho sẵn để hoàn thành sơ đồ dưới đây. Các cụm từ cho sẵn: - Lực lượng lao động dồi dào. - Về y tế, văn hóa, giáo dục. - Hằng năm số người bổ sung cho lực lượng lao động lớn. - Về giải quyết việc làm trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển.

  Xem lời giải
 • Câu 5 trang 19 SBT địa 9

  Giải câu 5 trang 19 SBT địa 9, Những biện pháp để khắc phục khó khăn do cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta là a) giảm tỉ lệ sinh. b) vận động mỗi gia đình chỉ nên có từ một đến hai con. c) thực hiện sinh đẻ có kế hoạch và kế hoạch hóa gia đình.

  Xem lời giải