Giải câu 1 trang 42 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 42 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. a) Trung du và miền núi Bắc Bộ có các cảng biển là: b) Trong các tiêu chí phát triển dân cư và xã hội của Trung du và miền núi Bắc Bộ, tiểu vùng Tây Bắc cao hơn Đông Bắc về c) Hiện nay, đời sống của đồng bào các dân tộc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ đã được cải thiện là do

Đề bài

Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

a) Trung du và miền núi Bắc Bộ có các cảng biển là:

A. Hải Phòng, Hạ Long.                                

B. Cái Lân, Cửa Ông.

C. Dung Quất, Kì Hà.

D. Cửa Lò, Vũng Áng.

b) Trong các tiêu chí phát triển dân cư và xã hội của Trung du và miền núi Bắc Bộ, tiểu vùng Tây Bắc cao hơn Đông Bắc về

A. mật độ dân số.                                             

B. tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên.

C. tỉ lệ nsười lớn biết chữ.                      

D. thu nhập bình quân đầu người.

c) Hiện nay, đời sống của đồng bào các dân tộc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ đã được cải thiện là do

A. thành tựu của công cuộc Đổi mới.

B. nguồn tài nguyên phong phú

C. vị trí địa lí thuận lợi.

D. lịch sử khai thác sớm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức dân cư, kinh tế - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Trung du và miền núi Bắc Bộ có các cảng biển là: Cái Lân, Cửa Ông.

Chọn: B

b) Trong các tiêu chí phát triển dân cư và xã hội của Trung du và miền núi Bắc Bộ, tiểu vùng Tây Bắc cao hơn Đông Bắc về tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên.

Chọn: B

c) Hiện nay, đời sống của đồng bào các dân tộc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ đã được cải thiện là do thành tựu của công cuộc Đổi mới.

Chọn: A

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải câu 2 trang 42 SBT địa 9

    Giải câu 2 trang 42 SBT địa 9, Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau:

  • Giải câu 3 trang 43 SBT địa 9

    Giải câu 3 trang 43 SBT địa 9, Dựa vào kiến thức đã học, hãy điền vào hình 17 dưới đây: a) Tên các nước, vùng biển tiếp giáp với Trung du miền núi Bắc Bộ. b) Tên các sông: Đà, Hồng, Lô, Chảy.

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close