• Câu 1 trang 35 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 35 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. a) Loại hình vận tải chiếm tỉ trọng lớn nhất về khối lượng vận chuyển hàng hóa ở nước ta là b) Nước ta hòa mạng Internet vào năm

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 36 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 36 SBT địa 9, Cho bảng 14: a) Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo loại hình giao thông vận tải của nước ta, năm 1999 và năm 2010. b) Nhận xét sự thay đổi tỉ trọng của các ngành giao thông vận tải.

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 36 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 36 SBT địa 9, Chứng minh rằng ngành bưu chính nước ta phát triển mạnh, ngành viễn thông phát triển hiện đại.

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 37 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 37 SBT địa 9, Điền vào hình 14 dưới đây 5 sân bay quốc tế, 5 hải cảng quốc tế và 5 cửa khẩu đường bộ.

  Xem lời giải