• Câu 1 trang 73 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 73 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng 30.1. Tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ, năm 2001, trang 112 SGK, em hãy ghi dấu cộng (+) vào ô ý trả lời đúng.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 74 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 74 sách bài tập Địa lí 9, So sánh sự khác biệt về diện tích, sản lượng các cây chè, cà phê của vùng bằng cách hoàn thành các biểu đồ sau.

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 74 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 74 sách bài tập Địa lí 9, Điền nội dung còn thiếu vào các chỗ trống dưới đây để hoàn thành báo cáo về tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm của cây cà phê (hoặc cây chè).

  Xem lời giải