• Câu 1 trang 38 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 38 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. a) Vùng có tổng mức bán lẻ hàng hóa lớn nhất nước ta hiện nay là b) Nước ta trở thành thành viên chính thức của WTO vào năm

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 38 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 38 SBT địa 9, Cho bảng 15.1: a) Nhận xét về các bạn hàng xuất - nhập khẩu của nước ta. b) Vì sao nước ta lại buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương?

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 39 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 39 SBT địa 9, Dựa vào sự hiểu biết của mình, hãy kể tên: a) 5 bãi biển đẹp ở nước ta, lần lượt từ Bắc vào Nam. b) 5 vườn quốc gia. c) 5 di sản thế giới ở nước ta. d) 5 lễ hội cổ truyền ở nước ta. e) 5 làng nghề truyền thống ở nước ta.

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 39 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 39 SBT địa 9, Cho bảng 15.2: a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta, năm 1995 và năm 2010. b) Nhận xét về các mặt hàng xuất khẩu của nước ta. c) Vì sao hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp chiếm tỉ trọng cao?

  Xem lời giải