• Câu 1 trang 48 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 48 SBT địa 9, Điền vào hình dưới đây: a) Tên vịnh, tên vùng tiếp giáp với vùng đồng bằng sông Hồng. b) Vẽ các sông chính ở đồng bằng sông Hồng. c) Đánh số các tỉnh theo bảng chú giải. d) Bãi biển Đồ Sơn, đảo Cát Bà.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 49 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 49 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. a) Các đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ thuộc tỉnh b) Số lượng các tỉnh của Đồng bằng sông Hồng giáp biển là

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 49 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 49 SBT địa 9, Những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế của đồng bằng sông Hồng.

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 50 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 50 SBT địa 9, Cho biết ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư.

  Xem lời giải
 • Câu 5 trang 50 SBT địa 9

  Giải câu 5 trang 50 SBT địa 9, Cho bảng 20: a) Nhận xét, so sánh về mật độ dân số của vùng Đồng bằng sông Hồng với các vùng khác trong cả nước. b) Mật độ dân số cao ở vùng Đồng bằng sông Hồng có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội ?

  Xem lời giải