• Câu 1 trang 75 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 75 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào hình 31 Em hãy: a) Em hãy ghi lên lược đồ số thứ tự của 6 tỉnh Đông Nam Bộ theo chỉ dẫn ở bảng chú giải.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 76 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 76 sách bài tập Địa lí 9, Những thuận lợi và khó khăn gì khi xây dựng và phát triển kinh tế của Đông Nam Bộ

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 76 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 76 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng 31.3. Một số tiêu chí dân cư, xã hội ở Đông Nam Bộ, năm 1999. tr. 115 SGK và vốn kiến thức, hãy ghi chữ Đ vào ô những nhận xét đúng.

  Xem lời giải