• Câu 1 trang 26 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 26 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng a. Tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất nước ta là b) Trong các nhân tố sau, nhân tố nào có tác động tích cực nhất đến sự phát triển ngành thủy sản của nước ta? c) Tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng nuôi trồng thủy sản là d) Hiện nay, nghề nuôi tôm phát triển mạnh nhất ở

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 26 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 26 SBT địa 9, Hoàn thành bảng sau:

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 27 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 27 SBT địa 9, Việc trồng rừng đem lại lợi ích gì? Tại sao chúng ta vừa khai thác lại vừa phải bảo vệ rừng?

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 27 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 27 SBT địa 9, Cho bảng 9: a) Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của nước ta năm 1990 và năm 2010. b) Nhận xét.

  Xem lời giải