• Câu 1 trang 103 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 103 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành sơ đồ dưới đây, nêu rõ các ngành công nghiệp của tỉnh (cột A), các sản phẩm chủ yếu của từng ngành (cột B) và tên các nhà máy lớn (cột C).

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 104 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 104 sách bài tập Địa lí 9, Trình bày các ngành nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh bằng cách hoàn thành bảng tổng kết theo gợi ý cụ thể dưới đây.

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 104 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 104 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ cơ cấu, tình hình phát triển của ngành dịch vụ.

  Xem lời giải