• Câu 1 trang 47 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 47 SBT địa 9, Điền vào hình 19. dưới đây: a) Các mỏ khoáng sản: than, mangan, thiêc, bôxit, apatit, chì kẽm. b) Các trung tâm công nghiệp của các ngành công nghiệp của mỗi trung tâm: - Thái Nguyên: luyện kim, cơ khí. - Hạ Long: cơ khí, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, chế biến lương thực – thực phẩm. - Việt Trì: chế biến lâm sản, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lương thực – thực phẩm, háo chất. - Lạng Sơn: sản xuất hàng tiêu dùng. - Bắc Giang: hóa chất.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 47 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 47 SBT địa 9, Em có nhận xét gì về sự phân bố của tài nguyên khoáng sản với sự phân bố công nghiệp.

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 48 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 48 SBT địa 9, Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, hãy đưa các cụm từ cho sẵn dưới đây vào ô trống, nối các ô để hoàn thành sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu thụ than theo mục đích:

  Xem lời giải