• Câu 1 trang 21 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 21 SBT địa 9, a) Nối ý ở cột bên trái với ý ở cột bên phải sao cho đúng b) Điền nội dung thích hợp vào ô trống, nối ý ở cột A với ý ở cột B và C sao cho hợp lí

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 22 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 22 SBT địa 9, Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau:

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 22 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 22 SBT địa 9, Sự phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp?

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 22 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 22 SBT địa 9, Điền nội dung thích hợp vào ô trống để hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

  Xem lời giải