Giải câu 3 trang 45 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 45 SBT địa 9, Cho bảng 18.1: a) Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số, giá trị sản xuất công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ so với cả nước, năm 2010. b) Nhận xét về quy mô diện tích, dân số, giá trị sản xuất công nghiệp của vùng so với cả nước.

Đề bài

Cho bảng 18.1:

a) Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số, giá trị sản xuất công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ so với cả nước, năm 2010.

b) Nhận xét về quy mô diện tích, dân số, giá trị sản xuất công nghiệp của vùng so với cả nước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ biểu đồ

- Bước 1: Tính tỉ trọng

Công thức: Tỉ trọng = Đối tượng cần tính/ Tổng * 100 (Đơn vị: %)

Ví dụ: Tỉ trọng diện tích (TDMNBB) = Diện tích (TDMNBB) / Diện tích (Cả nước) *100 

                                                   = 101437,8 / 331051,4 * 100 = 30,6%

- Bước 2: Vẽ biểu đồ

b) Nhận xét:

Từ các biểu đồ trên ta thấy, so với cả nước, Trung du miền núi Bắc Bộ:

- Là vùng có diện tích tương đối lớn chiếm tới 30,6% (gần 1/3 diện tích cả nước)

- Nhưng dân số không đông, chỉ chiếm 14,2%.

Mặt khác, đây lại là khu vực có nền kinh tế khó khăn, các quá trình sản xuất CN diễn ra trong điều kiện địa hình hiểm trở, khí hậu giá lạnh,... dẫn đến giá trị sản xuất theo đó mà rất thấp (chỉ chiếm 5,6% giá trị sản xuất công nghiệp cả nước).

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Giải câu 4 trang 45 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 45 SBT địa 9, Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển được những loại hình dịch vụ nào? Tại sao?

 • Giải câu 5 trang 46 SBT địa 9

  Giải câu 5 trang 46 SBT địa 9, Dựa vào bảng 18.2: a) Vẽ biểu đồ giá trị sản xuất công nghiệp ở hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc qua các năm. b) Nhận xét.

 • Giải câu 2 trang 44 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 44 SBT địa 9, Điền vào hình 18 dưới đây: a) Các nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Thác Bà, Sơn La. b) Các nhà máy nhiệt điện: Uông Bí, các trung tâm công nghiệp: Việt Trì, Thái Nguyên, Hạ Long. c) Các bãi biển: Trà Cổ, Bãi Cháy, vịnh Hạ Long.

 • Giải câu 1 trang 43 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 43 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. a) Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh phát triển các ngành công nghiệp: b) Sản xuất nông nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có tính đa dạng về cơ cấu sản phẩm và tương đối tập trung về quy mô nhờ c) Các thành phố là trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close