Giải câu 1 trang 86 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 86 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành bảng dưới đây:

Đề bài

a) Hoàn thành bảng số liệu dưới đây:

DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CẢ NƯỚC, NĂM 2010

b) Dựa vào bảng số liệu trên, vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ diện tích, sản lượng lúa năm 2010 của vùng Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

c) Nêu ý nghĩa việc sản xuất lương thực ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán, vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Hoàn thành bảng:

DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CẢ NƯỚC NĂM 2010

 

b) Vẽ biểu đồ

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỈ LỆ DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA NĂM 2010 CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SO VỚI CẢ NƯỚC, NĂM 2010

c) Ý nghĩa của sản xuất lương thực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

- Cung cấp lương thực cho vùng cũng như các vùng khác trong cả nước, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

- Xuất khẩu, thu lại ngoại tệ, đưa nước ta trở thành quốc gia xuất khẩu gạo top 5 thế giới.

- Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên của vùng.

Như vậy, sản xuất lương thực vùng đồng bằng sông Cửu Long có nghĩa quan trọng đối cả nước, giúp đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close