9.7 - Unit 9. Life on other planets - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

1 Using the words below, finish the passage. 2 Lisa is writing a letter to describe her favorite film about outer space for a foreign penpal. Below is her letter but the parts are disorganized. Put the following parts of the letter in the correct order.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

I can write a paragraph to describe a film about life on other planets.

(Tôi có thể viết một đoạn văn để mô tả một bộ phim về cuộc sống trên các hành tinh khác.)

1 Using the words below, finish the passage.

(Sử dụng các từ dưới đây, hoàn thành đoạn văn.)

Tạm dịch:

film's plot: cốt truyện của phim

title: tiêu đề

sci-fi movies: phim khoa học viễn tưởng

action-fiction film: phim hành động viễn tưởng

main characters: nhân vật chính

"Oblivion" (2013) is an          film about a post-apocalyptic Earth being occupied by aliens. The film is set on Earth in 2077, which is almost completely destroyed by an alien invasion. Despite winning, humans have to travel all over the universe to live. The          revolves around the          , former soldier Jack (played by Tom Cruise) with the task of returning to Earth to repair drones and find life on a war-torn planet. Living on a space station thousands of kilometers above the ground, Jack's life begins to be in danger when he rescues a beautiful girl from a crashed spaceship. "Oblivion" is one of Tom Cruise's          that shouldn't be missed. The film's introduction          : "Earth is a memory worth fighting for" shows the spirit and the idea of the film about other planets like this.

Lời giải chi tiết:

"Oblivion" (2013) is an action-fiction film film about a post-apocalyptic Earth being occupied by aliens. The film is set on Earth in 2077, which is almost completely destroyed by an alien invasion. Despite winning, humans have to travel all over the universe to live. The film's plot revolves around the main characters, former soldier Jack (played by Tom Cruise) with the task of returning to Earth to repair drones and find life on a war-torn planet. Living on a space station thousands of kilometers above the ground, Jack's life begins to be in danger when he rescues a beautiful girl from a crashed spaceship. "Oblivion" is one of Tom Cruise's sci-fi movies that shouldn't be missed. The film's introduction title: "Earth is a memory worth fighting for" shows the spirit and the idea of the film about other planets like this.

(Oblivion (2013) là bộ phim hành động viễn tưởng kể về một Trái đất hậu tận thế bị người ngoài hành tinh chiếm đóng. Phim lấy bối cảnh Trái đất vào năm 2077, nơi gần như bị phá hủy hoàn toàn bởi cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Dù chiến thắng nhưng con người vẫn phải du hành khắp vũ trụ để sinh sống. Cốt truyện của phim xoay quanh nhân vật chính là cựu quân nhân Jack (do Tom Cruise thủ vai) với nhiệm vụ quay trở lại Trái đất để sửa chữa máy bay không người lái và tìm kiếm sự sống trên một hành tinh bị chiến tranh tàn phá. Sống trên trạm vũ trụ cách mặt đất hàng nghìn km, tính mạng của Jack bắt đầu gặp nguy hiểm khi anh giải cứu một cô gái xinh đẹp khỏi con tàu vũ trụ bị rơi. “Oblivion” là một trong những bộ phim khoa học viễn tưởng không nên bỏ qua của Tom Cruise. Tiêu đề giới thiệu phim: “Trái đất là ký ức đáng để chiến đấu” thể hiện tinh thần và ý tưởng của bộ phim về những hành tinh khác như thế này.)

Bài 2

2 Lisa is writing a letter to describe her favorite film about outer space for a foreign penpal. Below is her letter but the parts are disorganized. Put the following parts of the letter in the correct order.

(Lisa đang viết một lá thư để mô tả bộ phim yêu thích của cô ấy về không gian vũ trụ cho một người bạn nước ngoài qua thư. Dưới đây là lá thư của cô ấy nhưng các phần bị lộn xộn. Hãy sắp xếp các phần sau của bức thư theo đúng thứ tự.)

1

The name of the movie is "Alien: Covenant" in the genre of science fiction mixed with horror premiered in 2017 co-produced by the United Kingdom and the United States. It follows a crew aboard the spaceship Covenant that is heading to a planet used to test the migratory land for humanity. 2,000 people are in hibernation on a spaceship to find new lands. Unfortunately, a sudden collision in space occurs, causing aggressive monsters to appear and threaten the lives of those people.

(Tên phim là “Alien: Covenant” thuộc thể loại khoa học viễn tưởng pha lẫn kinh dị ra mắt năm 2017 do Anh và Mỹ đồng sản xuất. Phim kể về một phi hành đoàn trên tàu vũ trụ Covenant đang hướng đến một hành tinh được sử dụng để thử nghiệm vùng đất di cư của nhân loại. 2.000 người đang ngủ đông trên con tàu vũ trụ để đi tìm vùng đất mới. Thật không may, một vụ va chạm bất ngờ ngoài không gian xảy ra khiến những con quái vật hung hãn xuất hiện và đe dọa tính mạng của những người đó.)

2 Dear Collin,

(Collin thân mến,)

3 Love,

Lisa

(Yêu và quý,

Lisa)

4 It has been a long time since I have not heard from you. I do hope that you are in the best of your health. I am writing this letter to describe an interesting movie I have recently watched.

(Đã lâu lắm rồi tôi không nghe tin gì từ bạn. Tôi hy vọng rằng bạn đang ở trong tình trạng sức khỏe tốt nhất. Tôi viết thư này để mô tả một bộ phim thú vị mà tôi đã xem gần đây.)

5 I have found "Alien: Covenant" impressive with the eye-catching visual effects, leaving the strongest impression on the shape of the Xenomorph monster along with the attack scenes that made me startled.

(Mình thấy “Alien: Covenant” ấn tượng với hiệu ứng hình ảnh bắt mắt, để lại ấn tượng mạnh nhất về tạo hình của quái vật Xenomorph cùng với những cảnh tấn công khiến mình phải giật mình.)

6 I wish you and your family the best. Write to me about your recently watched movie as well. I look forward to hearing from you soon.

(Tôi chúc bạn và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Hãy viết cho tôi về bộ phim bạn vừa xem gần đây. Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bạn.)

7 I was so taken with the film that I returned a week later to see it again. I wish you too should watch this movie. I've already suggested it to a few friends. One or two people did watch it, and I believe you will enjoy it too.

(Tôi say mê bộ phim đến nỗi một tuần sau tôi quay lại để xem lại. Tôi ước bạn cũng nên xem bộ phim này. Tôi đã giới thiệu nó cho một vài người bạn rồi. Một hoặc hai người đã xem nó và tôi tin rằng bạn cũng sẽ thích nó.)

Lời giải chi tiết:

2-4-1-5-7-6-3

Dear Collin,

It has been a long time since I have not heard from you. I do hope that you are in the best of your health. I am writing this letter to describe an interesting movie I have recently watched.

The name of the movie is "Alien: Covenant" in the genre of science fiction mixed with horror premiered in 2017 co-produced by the United Kingdom and the United States. It follows a crew aboard the spaceship Covenant that is heading to a planet used to test the migratory land for humanity. 2,000 people are in hibernation on a spaceship to find new lands. Unfortunately, a sudden collision in space occurs, causing aggressive monsters to appear and threaten the lives of those people.

I have found "Alien: Covenant" impressive with the eye-catching visual effects, leaving the strongest impression on the shape of the Xenomorph monster along with the attack scenes that made me startled.

I was so taken with the film that I returned a week later to see it again. I wish you too should watch this movie. I've already suggested it to a few friends. One or two people did watch it, and I believe you will enjoy it too.

I wish you and your family the best. Write to me about your recently watched movie as well. I look forward to hearing from you soon.

Love,

Lisa

(Collin thân mến,

Đã lâu lắm rồi tôi không nghe tin gì từ bạn. Tôi hy vọng rằng bạn đang ở trong tình trạng sức khỏe tốt nhất. Tôi viết thư này để mô tả một bộ phim thú vị mà tôi đã xem gần đây.

Tên phim là “Alien: Covenant” thuộc thể loại khoa học viễn tưởng pha lẫn kinh dị ra mắt năm 2017 do Anh và Mỹ đồng sản xuất. Phim kể về một phi hành đoàn trên tàu vũ trụ Covenant đang hướng đến một hành tinh được sử dụng để thử nghiệm vùng đất di cư của nhân loại. 2.000 người đang ngủ đông trên con tàu vũ trụ để đi tìm vùng đất mới. Thật không may, một vụ va chạm bất ngờ ngoài không gian xảy ra khiến những con quái vật hung hãn xuất hiện và đe dọa tính mạng của những người đó.

Mình thấy “Alien: Covenant” ấn tượng với hiệu ứng hình ảnh bắt mắt, để lại ấn tượng mạnh nhất về tạo hình của quái vật Xenomorph cùng với những cảnh tấn công khiến mình phải giật mình.

Tôi say mê bộ phim đến nỗi một tuần sau tôi quay lại để xem lại. Tôi ước bạn cũng nên xem bộ phim này. Tôi đã giới thiệu nó cho một vài người bạn rồi. Một hoặc hai người đã xem nó và tôi tin rằng bạn cũng sẽ thích nó.

Tôi chúc bạn và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Hãy viết cho tôi về bộ phim bạn vừa xem gần đây. Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bạn.

Yêu và quý,

Lisa)

Bài 3

3 Read the letter again and complete the following outline.

(Đọc lại lá thư và hoàn thành dàn ý sau.)

Lời giải chi tiết:

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close