3.3 - Unit 3. Leisure activities - SBT Tiếng Anh 8 English Discovery

1 Complete the sentences with the words below. 2 Match 1-6 with a-f to make sentences. 3 Read the texts and the reviews. Match each person with the best play for them. There is one extra review.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Complete the sentences with the words below.

(Hoàn thành câu với các từ dưới đây.)


costume (n): trang phục

make-up (v): trang điểm

mime (n): kịch câm

puppets (n): con rối

stage (n): sân khấu

1 I was really scared when I walked onto the stage for the first time.

(Tôi thực sự sợ hãi khi lần đầu tiên bước lên sân khấu.)

Lời giải chi tiết:

2 They control the                 by pulling strings attached to their arms and legs.

They control the puppets by pulling strings attached to their arms and legs.

(Họ điều khiển con rối bằng cách kéo dây gắn vào tay và chân.)

3 It takes ages to put the                 on my face before a show.

It takes ages to put the make-up on my face before a show.

(Tôi phải mất nhiều thời gian để trang điểm trước khi biểu diễn.)

4 The traditional                 for women is a brightly coloured dress.

The traditional costume for women is a brightly coloured dress.

(Trang phục truyền thống của phụ nữ là váy có màu sắc rực rỡ.)

5 It's a                     show, so the actors don't speak at all.

It's a mime show, so the actors don't speak at all.

(Đây là một vở kịch câm nên các diễn viên không nói gì cả.)

Bài 2

2 Match 1-6 with a-f to make sentences.

(Nối 1-6 với a-f để tạo thành câu.) 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3 Read the texts and the reviews. Match each person with the best play for them. There is one extra review.

(Đọc văn bản và nhận xét. Ghép mỗi người với cách chơi tốt nhất cho họ. Có một đánh giá bổ sung.)

Noah

I'm not into classic theatre. I prefer smaller theatres and modern plays, which deal with important issues that are relevant today. I'm not particularly interested in seeing well-known actors - I can see them on TV any time. I prefer to see young actors.

(Tôi không thích sân khấu cổ điển. Tôi thích những rạp chiếu phim nhỏ hơn và những vở kịch hiện đại giải quyết những vấn đề quan trọng có liên quan đến ngày nay. Tôi không đặc biệt quan tâm đến việc xem các diễn viên nổi tiếng - tôi có thể xem họ trên TV bất cứ lúc nào. Tôi thích xem các diễn viên trẻ hơn.)

Beth

I prefer traditional theatre, especially plays by the great writers like Shakespeare. I love seeing famous actors who really know how to act well. I enjoy both big and small theatres, and my favourite is open air theatre.

(Tôi thích sân khấu truyền thống hơn, đặc biệt là những vở kịch của những nhà văn vĩ đại như Shakespeare. Tôi thích xem những diễn viên nổi tiếng thực sự biết cách diễn xuất tốt. Tôi thích cả rạp chiếu phim lớn và nhỏ, và tôi thích nhất là rạp hát ngoài trời.)

Anna

I'm not keen on small theatres and serious plays. I love the excitement of a really big theatre and I'm a big fan of musicals. I especially love shows with well-known singers in them.

(Tôi không thích những rạp hát nhỏ và những vở kịch nghiêm túc. Tôi thích sự sôi động của một nhà hát thực sự lớn và tôi là một fan cuồng nhiệt của nhạc kịch. Tôi đặc biệt yêu thích những chương trình có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng.)

Tạm dịch:

A The Fall of Rome

Stanley Ibotson is excellent in this new adaptation of this classic eighteenth century drama. The production has won praise from both audiences and critics, and the outdoor setting of Graymore Hall is perfect for the dramatic battle scenes. There are some wonderful performances, especially by Ibotson, who is returning to live theatre after two years in TV dramas.

(Sự sụp đổ của Rome

Stanley Ibotson rất xuất sắc trong bộ phim chuyển thể mới từ bộ phim kinh điển thế kỷ 18 này. Quá trình sản xuất đã giành được nhiều lời khen ngợi từ cả khán giả và giới phê bình, đồng thời bối cảnh ngoài trời của Graymore Hall là nơi hoàn hảo cho những cảnh chiến đấu kịch tính. Có một số màn trình diễn tuyệt vời, đặc biệt là của Ibotson, người đang trở lại sân khấu trực tiếp sau hai năm đóng phim truyền hình.)

B The Heat is On

The Heat is On is a thought- provoking new play which imagines a world where climate change has run out of control. At only nineteen years old, Sophie Johnson gives

a brilliant performance as the main character, Eve, who struggles to cope with life in a world where global warming is a reality.

(The Heat is On là một vở kịch mới kích thích tư duy, tưởng tượng ra một thế giới nơi biến đổi khí hậu đã vượt quá tầm kiểm soát. Chỉ mới mười chín tuổi, Sophie Johnson đã cho một màn trình diễn xuất sắc trong vai nhân vật chính, Eve, người đấu tranh để đương đầu với cuộc sống trong một thế giới nơi hiện tượng nóng lên toàn cầu là hiện thực.)

C The Traffic Cops

This is slapstick comedy at its best! It was voted Best New Comedy earlier this year, and has delighted audiences up and down the country. First shown in Sheffield, it has now moved to the Royal Theatre, one of the biggest theatres in the West End. A great success for young writer Tom Clancy, and definitely worth seeing!

(Cảnh sát giao thông

Đây là bộ phim hài vui nhộn hay nhất! Nó đã được bình chọn là Phim hài mới hay nhất vào đầu năm nay và đã làm hài lòng khán giả trong và ngoài nước. Lần đầu tiên được chiếu ở Sheffield, giờ đây nó đã được chuyển đến Nhà hát Hoàng gia, một trong những nhà hát lớn nhất ở West End. Một thành công lớn của nhà văn trẻ Tom Clancy và chắc chắn rất đáng xem!)

D Don't Stop Dancing!

Celine is definitely a big hit in this spectacular show at the Abbey Theatre. The show is full of colour, with beautiful costumes, great music and some amazing dance routines. Celine's decision to develop a career in the theatre after the break-up of her band disappointed some of her fans, but she's certainly winning over plenty of new ones now. Don't miss it!

(Celine chắc chắn là một nhân vật nổi bật trong buổi biểu diễn ngoạn mục này tại Nhà hát Abbey. Buổi biểu diễn tràn ngập màu sắc, với trang phục đẹp mắt, âm nhạc tuyệt vời và một số điệu nhảy tuyệt vời. Quyết định phát triển sự nghiệp sân khấu của Celine sau khi ban nhạc của cô tan rã đã khiến một số người hâm mộ của cô thất vọng, nhưng giờ đây cô chắc chắn đang thu hút được rất nhiều người hâm mộ mới. Đừng bỏ lỡ nó!)

Lời giải chi tiết:

Noah- B

Giải thích: Noah: “I prefer smaller theatres and modern plays, which deal with important issues that are relevant today.”- B: “The Heat is On is a thought- provoking new play which imagines a world where climate change has run out of control.”

(Tôi thích những rạp chiếu phim nhỏ hơn và những vở kịch hiện đại giải quyết những vấn đề quan trọng có liên quan đến ngày nay.-The Heat is On là một vở kịch mới kích thích tư duy, tưởng tượng ra một thế giới nơi biến đổi khí hậu đã vượt quá tầm kiểm soát.)

Beth- A

Giải thích: Beth: “I prefer traditional theatre, especially plays by the great writers like Shakespeare.”- A: “Stanley Ibotson is excellent in this new adaptation of this classic eighteenth century drama.”

(Tôi thích sân khấu truyền thống hơn, đặc biệt là những vở kịch của những nhà văn vĩ đại như Shakespeare.- Stanley Ibotson rất xuất sắc trong bộ phim chuyển thể mới từ bộ phim kinh điển thế kỷ 18 này.)

Anna- C, D

Giải thích: Anna: “I'm not keen on small theatres and serious plays. I love the excitement of a really big theatre and I'm a big fan of musicals.”- C: “This is slapstick comedy at its best! It was voted Best New Comedy earlier this year, and has delighted audiences up and down the country.”- D: “The show is full of colour, with beautiful costumes, great music and some amazing dance routines.”

(Tôi không thích những rạp hát nhỏ và những vở kịch nghiêm túc. Tôi thích sự sôi động của một nhà hát thực sự lớn và tôi là một fan cuồng nhiệt của nhạc kịch.- Đây là bộ phim hài vui nhộn hay nhất! Nó đã được bình chọn là Phim hài mới hay nhất vào đầu năm nay và đã làm hài lòng khán giả trong và ngoài nước.- Buổi biểu diễn tràn ngập màu sắc, với trang phục đẹp mắt, âm nhạc tuyệt vời và một số điệu nhảy tuyệt vời.)

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close