Câu hỏi:

Phương trình chuyển động của một vật có dạng \(x = 3 - 4t + 2{t^2}(m;s)\). Biểu thức vận tốc tức thời của vật theo thời gian là:

 • A \(v = 2.\left( {t - 2} \right)\,\left( {m/s} \right)\)
 • C \(v = 4.\left( {t - 1} \right)\,\left( {m/s} \right)\)
 • C \(v = 2.\left( {t - 1} \right)\,\left( {m/s} \right)\)            
 • D \(v = 2.\left( {t + 2} \right)\,\left( {m/s} \right)\)

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Đồ thị toạ độ - thời gian của chuyển động thẳng đều 

 • A Là một đường parabol
 • C Là một đường thẳng xiên góc với các trục toạ độ.
 • C Là một đường thẳng song song với trục tung.
 • D Là một đường thẳng song song với trục hoành.

Xem chi tiết

20 bài tập Chuyển động thẳng đều mức độ thông hiểu

Câu hỏi:

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : \(x = 5 + 60.t\) (x đo bằng km và t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu ?

 • A Từ điểm M cách O là 5km, với vận tốc 60km/h
 • C Từ điểm M cách O là 5km, với vận tốc 5km/h
 • C Từ điểm O với vận tốc 5km/h
 • D Từ điểm  O với vận tốc 60km/h

Xem chi tiết

20 bài tập Chuyển động thẳng đều mức độ thông hiểu

Câu hỏi:

Cho một lò xo đàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi tác dụng một lực F = 3N kéo lò xo theo phương ngang ta thấy nó giãn được 2cm. Tính giá trị thế năng đàn hồi của lò xo khi đó:

 

 • A 0,08J.                
 • C 0,04J.     
 • C 0,03J.           
 • D 0,05J

Xem chi tiết

50 bài tập Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Hai người cầm hai đầu của một chiếc gậy để khiêng một vật nặng, gậy có trọng lượng không đáng kể, dài 1,4m. Vật có trọng lượng 700N được treo vào điểm C cách đầu A 0,6m. Hỏi người ở B chịu một lực bằng bao nhiêu?

Xem chi tiết

50 bài tập Quy tắc hợp lực song song cùng chiều mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Một vật có khối lượng m = 1500g được đặt trên một bàn dài nằm ngang. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là \(\mu  = 0,2\). Lấy \(g = 10m/{s^2}\). Tác dụng lên vật một lực F = 4,5N song song với mặt bàn:

a) Vẽ hình. Tính gia tốc của vật. (1,5đ)

b) Vận tốc chuyển động của vật sau 2 giây kể từ khi tác dụng lực (0,5đ)

Xem chi tiết

50 bài tập Ôn tập chương 1, chương 2 (Phần 1)

Câu hỏi:

Hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc sẽ thay đổi như thế nào nếu lực ép hai mặt đó tăng lên :

 • A Không biết được 
 • C Không thay đổi   
 • C Tăng lên                   
 • D Giảm đi

Xem chi tiết

40 bài tập Lực ma sát mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu hỏi:

Biểu thức tính độ lớn của lực hướng tâm là :

 • A \({F_{ht}} = k.\left| {\Delta l} \right|\) 
 • C \({F_{ht}} = mg\)     
 • C \({F_{ht}} = m.{\omega ^2}.r\)      
 • D \({F_{ht}} = \mu mg\)

Xem chi tiết

50 bài tập Lực hướng tâm mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây làm với tường một góc \(\alpha  = {20^0}\) (hình vẽ). Bỏ qua ma sát chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường.

Lấy g = 10m/s2. Lực căng T của dây là :

 • A 82,42N
 • C 87,71N    
 • C 78N        
 • D 31,92N

Xem chi tiết

50 bài tập cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Một máy bay bay ngang với tốc độ 150m/s, ở độ cao 490m thì thả một gói hàng xuống đất. Lấy g = 9,8m/s2. Tầm bay xa của gói hàng là :

 • A 7500m    
 • C 15000m     
 • C 1500m     
 • D 1000m

Xem chi tiết

50 bài tập Bài toán về chuyển động ném ngang mức độ vận dụng

Xem thêm