Câu hỏi:

Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về phong trào cách mạng 1930-1931 của nhân dân Việt Nam?

 • A Có hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt.
 • C Mang tính thống nhất cao, nhưng chưa rộng khắp.
 • C Vô cùng quyết liệt, nhưng chỉ diễn ra ở nông thôn.
 • D Diễn ra vô cùng quyết liệt, nhất là ở các thành thị.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Trong những năm 1950 - 1973, cơ hội bên ngoài nào dưới đây không được các nước Tây Âu tận dụng để phát triển kinh tế?

 • A Hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ Cộng đồng châu Âu.
 • C Giá nguyên liệu rẻ từ các nước thuộc thế giới thứ ba.
 • C Các cuộc chiến tranh ở Triều Tiên và Việt Nam.
 • D Nguồn viện trợ của Mĩ thông qua “Kế hoạch Mácsan”.

Xem chi tiết

20 bài tập Tây Âu mức độ khó

Câu hỏi:

Ý nào dưới đây là điểm khác biệt khi so sánh nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Liên Hợp quốc?

 • A Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.
 • C Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực với nhau.
 • C Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
 • D Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) ra đời đều có mục tiêu là

 • A hình thành một liên minh chính trị, quân sự.
 • C duy trì hòa bình ở khu vực và trên thế giới.
 • C duy trì các chính sách chung về thương mại.
 • D phát triển kinh tế, văn hóa và quân sự.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Để ủng hộ cuộc “Chiến tranh lạnh” (1947 – 1989) của Mĩ, các nước Tây Âu đã tham gia

 • A Tổ chức Hiệp ước Vácsava.
 • C Các cuộc chiến tranh cục bộ.
 • C Liên minh châu Âu.
 • D khối quân sự NATO.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Hoạt động nổi bật nhất của tổ chức Tâm tâm xã (1924) là

 • A tổ chức truy điệu đám tang Phan Châu Trinh.
 • C mưu sát Toàn quyền Méc lanh ở Sa Diện (Quảng Châu).
 • C phát động đấu tranh đòi thả nhà báo Nguyễn An Ninh.
 • D khởi xướng phong trào đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Liên Xô và Mĩ trở thành hai thế lực đối đầu nhau rồi đi đến "Chiến tranh lạnh" vào thời điểm nào?

 

 • A Sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
 • C Trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
 • C Trước Chiến tranh thế giới thứ hai.
 • D Trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Vì sao nói cuộc đấu tranh ngày 1/5/1930 là bước ngoặt của phong trào cách mạng 1930 - 1931?

 • A Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam không chỉ đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân trong nước mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân lao động thế giới.
 • C Cuộc đấu tranh đã thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta, buộc thực dân Pháp phải nhượng bộ một số quyền lợi.
 • C Cuộc đấu tranh có sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng, có sự phối hợp giữa các địa phương, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân Việt Nam.
 • D Mục tiêu cuộc đấu tranh không chỉ đòi quyền lợi về kinh tế như tăng lương, giảm giờ làm mà còn đòi các quyền tự do, dân chủ.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1994 đến năm 2000 là

 • A mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở châu Á, Phi, Mĩlatinh.
 • C thực hiện chính sách hòa bình, trung lập tích cực, ủng hộ cách mạng thế giới.
 • C mở rộng hoạt động đối ngoại với các nước trên phạm vi toàn cầu.
 • D ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, các chiến trường toàn quốc đã phối hợp chặt chẽ nhằm

 • A tạo điều kiện để ta bao vây, cô lập quân địch.
 • C phân tán, tiêu hao và kìm chân địch.
 • C buộc Nava phải rút bớt quân ở Điện Biên Phủ.
 • D phá thế bao vây của địch với Việt Bắc.

Xem chi tiết

Xem thêm