Câu hỏi:

Ý nghĩa của các đảo đối với an ninh quốc phòng nước ta là

 • A có nhiều tài nguyên hải sản. 
 • C có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch.
 • C thuận lợi cho phát triển giao thông biển.
 • D là hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra chưa nhanh chủ yếu do

 • A lao động nông nghiệp vẫn còn tỉ lệ lớn.
 • C các hoạt động phi nông nghiệp còn yếu.
 • C công nghiệp hóa phát triển còn chậm.
 • D chịu ảnh hưởng lâu dài của chiến tranh.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Đặc điểm nào sau đây về địa hình không đúng với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

 • A Các dãy núi xen kẽ với thung lũng sông.
 • C Các dãy núi có hướng tây bắc - đông nam.
 • C Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp.
 • D Dải đồng bằng thu hẹp.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển khai thác thủy sản ở nước ta là

 • A có nhiều ngư trường, trong đó có 4 ngư trường trọng điểm. 
 • C tàu thuyền, ngư cụ được trang bị tốt hơn.
 • C  dịch vụ thủy sản và cơ sở chế biến được mở rộng.
 • D nhân dân ta có kinh nghiệm, truyền thống đánh bắt thủy sản.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Thảm thực vật chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long là

 • A rừng ngập mặn, rừng tre nứa 
 • C rừng tre nứa, rừng tràm.
 • C rừng tràm, rừng ngập mặn.
 • D rừng tràm, rừng phi lao.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Thế mạnh nào sau đây của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

 • A Khai thác và chế biến lâm sản, trồng lúa
 • C Khai thác và chế biến bôxít, thủy sản.
 • C Khai thác và chế biến dầu khí, thủy điện.
 • D Khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Điểm giống nhau chủ yếu của địa hình vùng đồi núi Đông Bắc và Tây Bắc là

 • A có nhiều sơn nguyên, cao nguyên.
 • C nghiêng theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.
 • C có nhiều khối núi cao đồ sộ
 • D  đồi núi thấp chiếm ưu thế.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Tài nguyên nước của Đồng bằng sông Hồng phong phú bao gồm:

 • A nước mặt và nguồn nước ngầm tương đối dồi dào.
 • C  nước của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.
 • C nước mặt, nước khoáng, nước nóng, nước sông Hồng.
 • D nước mặt, nước ngầm, nước nóng, nước khoáng.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng của nước ta suy giảm nhanh là do

 • A khai thác quá mức 
 • C cháy rừng vì sét đánh.
 • C chiến tranh lâu dài
 • D công tác trồng rừng chưa tốt.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Vùng đồi trước núi của Bắc Trung Bộ có thế mạnh về

 • A trồng cây công nghiệp lâu năm và hàng năm
 • C trồng rừng bảo vệ môi trường sinh thái.
 • C chăn nuôi đại gia súc và trồng cây lương thực, thực phẩm.
 • D chăn nuôi đại gia súc và trồng cây công nghiệp lâu năm.

Xem chi tiết

Xem thêm