Công thức tính thời gian

Công thức tính thời gian - Công thức Toán 5

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc

t = s : v

Ví dụ 1: Một ô tô đi được quãng đường 232,5km với vận tốc 46,5 km/giờ. Tính thời gian ô tô đi quãng đường đó.

Bài giải

Thời gian ô tô đi là:

232,5 : 46,5 = 5 (giờ)

Đáp số: 5 giờ

Ví dụ 2: Trên quãng đường dài 2 km, một người chạy với vận tốc 8 m/giây. Hỏi người đó chạy quãng đường đó hết bao nhiêu giây?

Bài giải

Đổi 2km = 2000m.

Thời gian chạy của người đó là:

2000 : 8 = 250 (giây)

Đáp số: 250 giây

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close