Bảng đơn vị đo diện tích

Bảng đơn vị đo diện tích - Công thức Toán 5

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Nhận xét:

- Mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

- Mỗi đơn vị đo diện tích bằng $\frac{1}{{100}}$ đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Ví dụ 1: Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 cm2 = ……… mm2                              

5m2 = ………. cm2

25km2 = ………. hm2                                 

7 hm2 = ………. m2

b) 4000mm2 = ……. cm2                            

     5200 dm2 = …….. m2                            

     56 000hm2 = ………km2

     3017m2 = …….. dam2 ……. m2

     920cm2 = ……. dm2 ……. cm2

Bài giải

a) 3 cm2 = 300 mm2                                    

5m2 = 500 cm2

25km2 = 2500 hm2                          

7 hm2 = 70 000 m2

b) 4000mm2 = 40 cm2                                 

     5200 dm2 = 52 m2                                  

     56 000hm2 = 560 km2

     3017m2 = 30 dam217 m2

     920cm2 = 9 dm2 20 cm2

 

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close