Công thức tính quãng đường

Công thức tính quãng đường - Công thức Toán 5

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian

s = v x t

Ví dụ 1: Một ô tô đi trong 3 giờ với vận tốc 48,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Bài giải

Quãng đường ô tô đi được trong 2 giờ là:

48,5 x 3 = 145,5 (km)

Đáp số: 145,5 km

Ví dụ 2: Một ca nô đi với vận tốc 16 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 2 giờ 15 phút.

Bài giải

Đổi: 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

Quãng đường ca nô đó đã đi được là:

16 x 2,25 = 36 (km)

Đáp số: 36km

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close