Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương

Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương - Công thức Toán 5

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

1. Hình lập phương

- Hình lập phương có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau

- Hình lập phương có tám đỉnh và mười hai cạnh.

Chú ý: Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau.

2. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4

  Sxung quanh = a x a x 4

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6

Stoàn phần = a x a x 6

 

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,5dm.

Giải

Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là

2,5 x 2,5 x 4 = 25 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là

2,5 x 2,5 x 6 = 37,5 (dm2)

Đáp số: Sxung quanh = 25 dm2

              Stoàn phần = 37,5 dm2

 

 


Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close