Công thức tính thể tích hình lập phương

Công thức tính thể tích hình lập phương - Công thức Toán 5

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh

V = a x a x a

(V là thể tích; a là độ dài cạnh của hình lập phương)

Ví dụ 1: Tính thể tích hình lập phương có cạnh 8cm.
                                                                            Giải

Thể tích của hình lập phương là:

8 × 8 × 8 = 512 (cm3)

Đáp số: 512cm3

Ví dụ 2: Một hộp phấn hình lập phương có diện tích toàn phần là 96cm2. Tính thể tích của hộp phấn đó. 

Giải

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

96 : 6 = 16 (cm2)

Vì 36 = 4 × 4 nên cạnh của hình lập phương là 4cm.

Thể tích của hộp phấn đó là:

4 × 4 × 4 = 64 (cm3)

Đáp số: 64cm3

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close