Công thức tính diện tích hình tam giác

Công thức tính diện tích hình tam giác - Công thức Toán 5

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

 

$S = \frac{{a \times h}}{2}$ hoặc S = a x h : 2

(S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao)

 

 

Ví dụ 1: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 2m và chiều cao là 15dm.

Giải

Đổi 2m = 20 dm

Diện tích hình tam giác đó là:

20 x 15 : 2 = 150 (dm2)

Đáp số: 150 dm2

Ví dụ 2: Tính diện tích hình tam giác vuông DEG.

Giải

Diện tích hình tam giác DEG là:

$\frac{{5,8 \times 2,3}}{2} = 6,67$ (cm2)

Đáp số: 6,67 cm2

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close