Công thức tính diện tích hình thoi

Công thức tính diện tích hình thoi - Công thức Toán 5

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

1. Hình thoi

Hình thoi ABCD có:

- Cạnh AB song song với cạnh DC.

Cạnh AD song song với cạnh BC.

- AB = BC = CD = AD.

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

2. Diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo)

$S = \frac{{m \times n}}{2}$

(S là diện tích của hình thoi; m, n là độ dài của hai đường chéo)

 

Ví dụ 1: Một mảnh bìa hình thoi có độ dài các đường chéo là 12 cm và 26 cm. Tính diện tích mảnh bìa đó?

 

Giải

 

Diện tích của mảnh bìa là

 

$\frac{{12 \times 26}}{2} = 156$ (cm2)

 

Đáp số: 156 cm2

 

Ví dụ 2: Một hình thoi có diện tích 350 dm2, dộ dài một đường chéo là 25 dm. Tính độ dài đường chéo thứ hai.

 

Giải

 

Độ dài đường chéo thứ hai là

 

350 x 2 : 25 = 28 (dm)

 

Đáp số: 28 dm


 

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close