Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức tính diện tích hình tròn - Công thức Toán 5

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

S = r x r x 3,14

(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn)

Ví dụ 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r = 4,5 cm.

Giải

Diện tích của hình tròn là

4,5 x 4,5 x 3,14 = 63,585 (cm2)

Đáp số: 63,585 cm2

Ví dụ 2: Tính diện tích hình tròn có đường kính d = 5,8 dm

Giải

Bán kính của hình tròn là

5,8 : 2 = 2,9 (dm)

Diện tích của hình tròn là

2,9 x 2,9 x 3,14 = 26,4074 (dm2)

    Đáp số: 26,4074 dm2

Ví dụ 3: Tính diện tích hình tròn có chu vi C = 9,42 cm.

Giải

Bán kính của hình tròn là

9,42 : 2 : 3,14 = 1,5 (cm)

Diện tích của hình tròn là

1,5 x 1,5 x 3,14 = 7,065 (cm2)

                                                                         Đáp số: 7,065 cm2

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close