Bảng đơn vị đo thời gian

Bảng đơn vị đo thời gian - Công thức Toán 5

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

1 thế kỉ = 100 năm                            1 tuần lễ = 7 ngày

1 năm = 12 tháng                              1 ngày = 24 giờ

1 năm = 365 ngày                             1 giờ = 60 phút

1 năm nhuận = 366 ngày                  1 phút = 60 giây

Cứ 4 năm lại có 1 năm nhuận

Tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai có 31 ngày.

Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười một có 30 ngày.

Tháng hai có 28 ngày (vào năm nhuận có 29 ngày).

Ví dụ 1:

+) Hai năm rưỡi = 2,5 năm = 12 tháng x 2,5 = 30 tháng.

+) $\frac{3}{5}$ giờ = 60 phút x $\frac{3}{5}$ = 36 phút

+) 0,8 giờ = 60 phút x 0,8 = 48 phút

+) 144 phút = 2 giờ 24 phút = 2,4 giờ:

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close