Công thức tính diện tích hình bình hành

Công thức tính diện tích hình bình hành - Công thức Toán 5

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

1. Hình bình hành

Hình bình hành ABCD có:

- AB và CD là hai cạnh đối diện; AD và BC là hai cạnh đối diện.

- Cạnh AB song song với cạnh DC.

- Cạnh AD song song với cạnh BC.

- AB = CD và AD = BC.

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

2. Diện tích hình bình hành

 

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo)

S = a x h

(S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao của hình bình hành)

 

Ví dụ 1: Một hình bình hành có độ dài đáy 18 cm; chiều cao 13 cm. Tính diện tích hình bình hành đó.

 

Giải

 

Diện tích hình bình hành đó là

 

18 x 13 = 234 (cm2)

 

Đáp số: 234 cm2

 

Ví dụ 2: Một mảnh vườn dạng hình bình hành có tổng độ dài của chiều cao và độ dài đáy là 233m, chiều cao kém độ dài đáy 17m. Người ta trồng ngô trên mảnh vườn đó, tính ra cứ 100m2 thì thu được 60kg ngô. Hỏi đã thu hoạch được bao nhiêu tạ ngô trên mảnh vườn đó?

 

Giải

 

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy của mảnh vườn đó là:

(233 + 17) : 2 = 125 (m)

Chiều cao của mảnh vườn đó là:

125 – 17 = 108 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là:

125 x 108 = 13500 (cm2)

13500 cm2 gấp 100 cm2 số lần là:

13500 : 100 = 135 (lần)

Trên cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được số ki-lô-gam ngô là:

60 x 135 = 8100 (kg)

8100kg = 81 tạ

Đáp số: 81 tạ


Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close