Các bài văn mẫu nghị luận văn học lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức hay nhất giúp học sinh học tốt môn Văn

Tổng hợp các bài văn mẫu trong sách - Văn mẫu 11 Kết nối tri thức

bullet Bài 1: Câu chuyện và điểm nhìn trong truyện kể


bullet Bài 2: Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tìnhbullet Bài 4: Tự sự trong truyện thơ dân gian và trong thơ trữ tìnhbullet Bài 6: Nguyễn Du - những điều trông thấy mà đau đớn lòng


bullet Bài 7: Ghi chép và tưởng tượng trong kíbullet Bài 9: Lựa chọn và hành động