II. Hành động - Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Bài học về đạo đức và ý thức công dân rút ra từ bài "Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc".

Câu 1:

Em luôn luôn nhớ và giữ gìn phát huy truyền thống lao động sản xuất cần cù, siêng năng, sáng tạo ; truyền thống yêu nước, thương người, làm việc tốt; đoàn kết ; uống nước nhớ nguồn ; tôn sư trọng đạo... là những truyền thống cơ bản nhất của con người Việt Nam.

Câu 2:

Hiện nay và nhất là sau này, mặc dù phải đi đâu xa để lập nghiệp, em luôn luôn suy nghĩ, nhớ về quê hương - nơi chôn rau cắt rốn, nơi mình đã từng sống với cha mẹ, bà con làng xóm với những kỉ niệm sâu sắc. Bốn câu thơ của Đỗ Trung Quân trong bài "Quê hương" thật đáng nhớ":

"Quê hương mỗi người có một

 Như là chỉ một mẹ thôi

 Quê hương nêu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người."

Câu 3:

Em suy nghĩ, ghi nhớ những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn :

- Thương người như thể thương thân.

- Uống nước nhớ nguồn.

                               (Tục ngữ)

- Ăn trái nhớ kẻ trồng cây

Ăn gạo nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

                                   (Ca dao)

- Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

Thành công, thành công, đại thành công.

                                   (Hổ Chí Minh)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close