Bài 1, 2, 3, 4 trang 48

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48, 49 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Năng lực trách nhiệm pháp lí gồm : a)Khả năng nhận thức, điều khiển hành vi ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào ô trống cho phù hợp :

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Điền vào ô trống xác định quan hệ vi phạm pháp luật với trách nhiệm pháp lí:

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Điền vào ô trống xác định hành vi vi phạm tương ứng :

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Năng lực trách nhiêm pháp lí gồm :

a) Khả năng nhận thúc, điều khiển hành vi.

b) Độ tuổi của một người.

c) Cả hai yếu tố trên.

Em cho biết ý kiến nào đúng.

Lời giải chi tiết:

Ý kiến đúng: c.

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 49

    Giải bài tập 5, 6, 7, 8, 9 trang 49, 50 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Những người nào sau đây phải chịu trách nhiệm pháp lí. Em cho biết ý kiến đúng. Vì sao ? ....

  • Bài 10, 11, 12, 13 trang 50

    Giải bài tập 10, 11, 12, 13 trang 50 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. T 15 tuổi mượn xe máy 125 phân khối rủ B đi chơi, lạng lách, đánh võng trên đường phố tại ngã tư ....

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close