Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 46

Giải bài tập 5, 6, 7, 8, 9 trang 46 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Theo em, công dân có nghĩa vụ gì đối với lao động: a)Tuân theo nội quy lao động ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Theo em, công dân có nghĩa vụ gì đối với lao động :

a) Tuân theo nội quy lao động.

b) Thực hiện đúng thoả thuận ghi trong Hợp đồng lao động.

c) Bảo đảm chế độ lao động.

d) Tự ý phá bỏ hợp đổng lao động.

đ) Làm thất thoát tài sản nhà nước.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: a, b, c.

Câu 6

Em cho biết ý kiến đúng. Vì sao ?

 Học sinh còn nhỏ chỉ cần học và vui chơi, còn việc ở gia đình đã có người giúp việc.

 Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

 Học nhiều không bằng nhiều tiền.

 Học sinh giúp việc gia đình tuỳ theo sức của mình.

Lời giải chi tiết:

- Học sinh còn nhỏ chỉ cần học và vui chơi, còn việc ở gia đình đã có người giúp việc là sai vì học sinh cũng cần giúp đỡ công việc trong gia đình, tuổi nhỏ làm việc nhỏ.

- Tuổi nhỏ làm việc nhỏ là đúng vì lao động là nghĩa vụ của công dân đối với gia đình và xã hội dù bất cứ lứa tuổi nào.

- Học nhiều không bằng nhiều tiền là sai vì có kiến thức thì mới có thể lao động kiếm tiền hợp pháp.

- Học sinh giúp việc gia đình tùy theo sức của mình là đúng vì bất cứ độ tuổi nào cũng cần lao động tối thiểu là công việc gia đình.

Câu 7

Theo em những hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật lao động. Vì sao ?

a) Thuê trẻ em khoảng 13 hoặc 14 tuổi đội than.

b) Bỏ việc không báo cáo trước.

c) Trả công cho người lao động đúng quy định.

d) Nghỉ việc vì ốm, sau đó bị đuổi việc trước thời gian ghi trong hợp đồng lao động.

đ) Đảm bảo an toàn cho người lao động.

e) Lao động nhiệt tình, có năng suất cao.

g) Bóc lột sức lao động trẻ em.

Lời giải chi tiết:

Những hành vi vi phạm pháp luật lao động là:

a) Vì pháp luật quy định cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công viêc nặng nhọc.

b) Vì người lao động phải tuân thủ đúng hợp đồng lao động

d) Vì người sử dụng lao động phải  thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và thoả thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động.

g) Vì pháp luật quy định cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi.

Câu 8

Mới 16 tuổi và học hết lớp 10/12, nhưng vì gia đình khó khăn nên H thôi học để xin làm việc ờ một xí nghiệp nhà nước.

Theo em, H có được tuyển vào biên chế làm việc ở xí nghiệp trên không ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết:

Theo em, H không được tuyển vào biên chế làm việc ở xí nghiệp trên vì chưa đủ tuổi và bằng cấp để vào biên chế xí nghiệp nhà nước.

Câu 9

Thành 15 tuổi và đang học lớp 9. Muốn có việc làm lấy tiền giúp gia đình, Thành phải làm cách nào ?

- Xin vào biên chế, làm việc trong cơ quan nhà nước.

- Xin làm hợp đồng.

- Mở xướng sản xuất, thuê người lao động.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: xin là hợp đồng.

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Bài 10, 11, 12, 13 trang 47

    Giải bài tập 10, 11, 12, 13 trang 47 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Nhà trường phân công lớp 9A lau bàn ghế trong lớp. Một số bạn để nghị lấy quỹ lớp để thuê người làm ....

  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 45

    Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Định nghĩa về lao động đang có những ý kiến khác nhau: a) Lao động là hoạt động có mục đích của con người tạo ra nguồn thu nhập ....

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close