II. Hành động - Bài 3: Dân chủ và kỉ luật

Bài học về đạo đức và ý thức công dân rút ra từ bài "Dân chủ và kỉ luật".

Câu 1:

Em luôn luôn tự giác chấp hành kỉ luật của nhà trường : đi học đúng giờ, nghỉ học phải xin phép, trước khi đi học và lúc đi học về thưa trình với cha mẹ ; trong lớp tập trung tư tưởng nghe bài giảng, hăng hái phát biểu ý kiến nhưng không làm mất trật tự lớp học, tuân theo sự điều hành của thầy cô giáo, của lớp trưởng... Em tự kiểm tra mình đã làm đúng những điều rất bình thường đó chưa ?

Trả lời:

Bản thân em đã làm đúng những điều rất bình thường đó. Em luôn luôn làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp, chăm chú nghe giảng trong giờ học, đi học đúng giờ, tuân theo sự điều hành của thầy cô giáo, của lớp trưởng…

Câu 2:

Đi tham quan, cắm trại, thăm di tích lịch sử, triển lãm..., em tự giác chấp hành kỉ luật : không đi xa nơi quy định, không đi chơi một mình (những lúc tắm sông, tắm biển), không viết, vẽ bậy vào di tích lịch sử, không sờ tay vào các hiện vật... Có lần nào em vi phạm những điều nói trên ?

Trả lời:

Khi đi tham quan, cắm trại, thăm di tích lịch sử, triển lãm..., em đã có ý thức tự giác chấp hành kỉ luật : không đi xa nơi quy định, , không viết, vẽ bậy vào di tích lịch sử, không sờ tay vào các hiện vật...

Câu 3:

Trên đường đi học hoặc đi chơi... em nghiêm chỉnh thực hiện luật lệ giao thông : không đi xe đạp hàng ba, hàng hai ; không vượt đèn đỏ ở ngã tư ; luôn đi bộ bên phải trên vỉa hè hoặc sát vệ đường... Tự giác xem lại có lúc nào đó em đã vi phạm?

Trả lời:

Khi tham gia giao thông thỉnh thoảng em vẫn chưa chấp hành đúng luật giao thông: đi xe dàn hàng 2, hàng 3; vượt đèn đỏ.

Câu 4:

Em tìm hiểu ờ địa phương mình hiện nay "Quy chế dân chủ ở cơ sở" đang được thực hiện như thế nào ? Em tìm một số dẫn chứng để minh hoạ điều tốt và chưa tốt trong thực hiện "Quy chế dân chủ" ở địa phương em đang sống.

Trả lời:

Ở địa phương em hiện nay "Quy chế dân chủ ở cơ sở" đang được thực hiện rất tốt. Tất cả những người dân đều được tham gia vào bầu cử bộ máy quản lý địa phương, luôn thông báo tất cả những thông tin cụ thể về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân.

Câu 5:

Em ghi nhớ :

Nước ta là nước dân chủ ;

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân ;

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân ;

Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.

(Hồ Chí Minh)

- Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước. 

(Tục ngữ)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close