Bài 5, 6, 7, 8 trang 43

Giải bài tập 5, 6, 7, 8 trang 43, 44 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Theo em thì Nhà nước thu thuế để làm gì ? - Đầu tư phát triển kinh tế ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Theo em thì nhà nước thu thuế để làm gì?

  Đầu tư phát triển kinh tế.

 Xây dựng cầu cống, đường sá.

 Xây dựng bệnh viện, trường học

 Xây dựng quốc phòng, an ninh.

 Mua sắm thiết bị cho cơ quan và trả lương cho công chức của bộ máy nhà nước.

 Xây dựng nhà tình nghĩa.

 Xây dựng cồng trình văn hoá.

Lời giải chi tiết:

Câu 6

Hiện nay, ở nước ta đang ban hành những loại thuế nào sau đây :

 Thuế giá trị gia tăng.

 Thuế thu nhập doanh nghiệp.

 Thuế tiêu thụ đặc biệt.

 Thuế xuất nhập khẩu.

 Thuế tài nguyên.

 Học phí, viện phí.

 Lệ phí trước bạ, lộ phí qua cầu.

 Thuế thu nhập.

Lời giải chi tiết:

Câu 7

Theo em, hành vi nào sau đây thực hiện đóng thuế đúng pháp luật

 Nộp thuế đúng mặt hàng kinh doanh.

 Buôn bán hàng lậu để trốn thuế.

 Lấy tiền thuế sử dụng vào việc cá nhân.

 Thoả thuận với cán bộ thu thuế để bớt tiền thuế.

Lời giải chi tiết:

Câu 8

Em hãy kể về hành vi trốn thuế của cá nhân và tổ chức kinh tế bị nhà nước xử lí theo pháp luật.

Lời giải chi tiết:

Trường hợp ông Nguyễn Văn Vinh chủ tịch hội đồng quản trị công di vật liệu xây dựng Chí Hoàn bị phạt 15 tháng tù về tội trốn thuế và phải bồi hoàn 1,6 tỷ đồng về số tiền gian lận về thuế.

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Bài 9, 10, 11, 12 trang 44

    Giải bài tập 9, 10, 11, 12 trang 44, 45 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Anh V chuyên buôn bán mặt hàng điện tử, nhưng đã 2 tháng gần đây mà chưa nộp thuế ....

  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 42

    Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42, 43 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Theo em những quyền nào sau đây là quyền tự do kinh doanh a)Công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế....

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close