Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 56

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 56, 57 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Khi nói đến vai trò của đạo đức và của pháp luật, có người cho rằng ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Khi nói đến vai trò của đạo đức và của pháp luật, có người cho rằng:

a) Pháp luật là phương tiên chủ yếu để nhà nước quản lí xã hội.

b) Đạo đức và pháp luật làm cho quan hệ xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

c) Ngày nay chỉ cần có pháp luật là quản lí được xã hội.

Em cho biết ý kiến nào đúng ?

Lời giải chi tiết:

Ý kiến đúng là: a, b.

Câu 2

Những biểu hiện nào sau đây thể hiện sống có đạo đức :

a) Biết chăm lo đến mọi người.

b) Biết chăm lo đến công việc chung.

c) Chăm lo đến lợi ích cá nhân, gia đình và xã hội.

d) Tự giác thực hiện chuẩn mực đạo đức.

đ) Biết sợ dư luận xã hội, sợ lương tâm cắn rứt.

Lời giải chi tiết:

Những biểu hiện thể hiện sống có đạo đức là: a, b, d.

Câu 3

Những luật nào sau đây quan trọng và gần gũi với học sinh :

a) Luật Giáo dục.

b) Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

c) Luật Tài chính.

Lời giải chi tiết:

Những luật gần gũi với học sinh: a, b.

Câu 4

Những biểu hiện nào sau đây thể hiện đã biết tuân theo pháp luật :

a) Thực hiện những quy tắc xử sự do nhà nước đề ra.

b) Biết kết hợp quyền và nghĩa vụ của cống dân.

c) Tự giác sống và hành động theo quy định của pháp luật.

Lời giải chi tiết:

Biểu hiện thể hiện đã biết tuân theo pháp luật: a, c.

Câu 5

Khi nói mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật, có ý kiến cho rằng:

a) Đạo đức là động lực điều chỉnh nhận thức, thái độ và hành vi pháp luật.

b) Pháp luật là chỗ dựa cho sự hình thành, tồn tại và phát triển đạo đức mới.

c) Cả 2 ý kiến trên đều đúng.

Em cho biết ý kiến nào đúng ?

Lời giải chi tiết:

Ý kiến đúng là: a.

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 57

    Giải bài tập 6, 7, 8, 9, 10 trang 57 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Học sinh chúng ta phải rèn luyện đạo đức và tuân theo pháp luật. Vì sao ? a)Có hiếu với cha mẹ ....

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close