Bài 1, 2, 3, 4 trang 42

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42, 43 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Theo em những quyền nào sau đây là quyền tự do kinh doanh a)Công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào ô trống cho phù hợp: 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Theo em nhưng quyền nào sau đây là quyền tự do kinh doanh :

a) Công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế.

b) Công dân được lựa chọn ngành nghề và quy mô kinh doanh.

c) Công dân có quyền kinh doanh không cần sự quản lí của nhà nước.

Lời giải chi tiết:

Những quyền tự do kinh doanh: b.

Câu 3

Theo em những hành vi nào sau đây là công dân kinh doanh đúng pháp luật :

a) Người kinh doanh kê khai đúng số vốn.

b) Kinh doanh đúng mặt hàng, đúng ngành đã kê khai.

c) Có giấy phép kinh doanh.

d) Kinh doanh trên mặt hàng không có trong giấy phép.

đ) Không kinh doanh vũ khí, ma tuý.

e) Kinh doanh mại dâm.

g) Thuốc nổ là mặt hàng không cần cấm kinh doanh.

h) Kinh doanh mặt hàng nhỏ cũng phải kê khai.

Lời giải chi tiết:

Hành vi là công dân kinh doanh đúng pháp luật: a, b, c, đ, e, h.

Câu 4

Điền vào ô trống cho phù hợp : 

Lời giải chi tiết:

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Bài 5, 6, 7, 8 trang 43

    Giải bài tập 5, 6, 7, 8 trang 43, 44 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Theo em thì Nhà nước thu thuế để làm gì ? - Đầu tư phát triển kinh tế ....

  • Bài 9, 10, 11, 12 trang 44

    Giải bài tập 9, 10, 11, 12 trang 44, 45 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Anh V chuyên buôn bán mặt hàng điện tử, nhưng đã 2 tháng gần đây mà chưa nộp thuế ....

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close