Bài 1, 2, 3, 4 trang 45

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Định nghĩa về lao động đang có những ý kiến khác nhau: a) Lao động là hoạt động có mục đích của con người tạo ra nguồn thu nhập ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Định nghĩa về lao động đang có những ý kiến khác nhau :

a) Lao động là hoạt động có mục đích của con người tạo ra nguồn thu nhập.

b) Lao động là hoạt động có mục đích của con người không bị pháp luật cấm.

c) Cả 2 ý kiến trên.

Em cho biết ý kiến nào đúng ?

Lời giải chi tiết:

Ý kiến đúng là: a.

Câu 2

Điền vào ô trống cho phù hợp:

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Đối tượng nào sau đây được kí hợp đồng lao động :

a) 10 tuổi.

b) 12 tuổi.

c) 15 tuổi.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: c.

Câu 4

Theo em, công dân có quyền gì sau đây :

 Tự do sử dụng sức lao động.

 Học nghề, tìm kiếm việc làm.

 Lựa chọn nghề nghiệp.

 Thuê mướn lao động.

 Có thu nhập hợp pháp.

 Dạy nghề, truyền nghề để trục lợi.

 Lợi dụng hoạt động từ thiện để bóc lột sức lao động trẻ em.

Lời giải chi tiết:

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 46

    Giải bài tập 5, 6, 7, 8, 9 trang 46 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Theo em, công dân có nghĩa vụ gì đối với lao động: a)Tuân theo nội quy lao động ....

  • Bài 10, 11, 12, 13 trang 47

    Giải bài tập 10, 11, 12, 13 trang 47 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Nhà trường phân công lớp 9A lau bàn ghế trong lớp. Một số bạn để nghị lấy quỹ lớp để thuê người làm ....

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close