Bài 8, 9, 10, 11 trang 53

Giải bài tập 8, 9, 10, 11 trang 53 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Hội nghị Bí thư Chi đoàn của trường Trung học cơ sở rất sôi nổi. Các em đã đưa ra các vấn đề : a)Khắc phục tình trạng học 3 ca .....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 8

Hội nghị Bí thư Chi đoàn của trường Trung học cơ sở rất sôi nổi. Các em đã đưa ra các vấn đề :

a) Khắc phục tình trạng học 3 ca.

b) Quan tâm đến học sinh nghèo.

c) Có nơi vui chơi giải trí cho trẻ em.

d) Có thư viện để các em đọc sách báo.

đ) Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.

Em cho biết vấn đề nào được bàn luận ở cuộc họp này là phù hợp với học sinh?

Lời giải chi tiết:

Vấn đề được bàn luận phù hợp với học sinh: a, b, d.

Câu 9

Học sinh lớp 9 có quyền tham gia góp ý về Quyền trẻ em không ? Em cho biết ý kiến nào sau đây là đúng. Vì sao?

a) Học sinh trường Trung học cơ sở nói chung và lớp 9 nói riêng được quyền tham gia góp ý.

b) Các em có thể tham gia trực tiếp, gián tiếp.

c) Đóng góp ý kiến là thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nứớc, quản lí xã hội.

Lời giải chi tiết:

Học sinh lớp 9 không quyền tham gia góp ý về quyền trẻ em.

Ý kiến đúng: c. Vì đó là tham gia quản lý nhà nước xã hội bằng cách trực tiếp.

Câu 10

Các em có quyền tham gia các vấn đề nào sau đây :

a) Xây dựng và phát triển kinh tế địa phương.

b) Xây dựng và phát triển giáo dục địa phương.

c) Vấn đề quyền bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

d) Vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đình.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: b, c.

Câu 11

Bác Hùng là đại biểu Hội đồng nhàn dân xã H.

Bác Mạnh là nông dân của xã đã đến gặp bác Hùng phàn ánh việc cán bộ xã bán đất công và xây dựng nhà trái phép.

Việc bác Mạnh phản ánh là đúng hay sai ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết:

Việc làm của bác Mạnh là đúng. Vì công dân có quyền khiếu nại tố cáo với cowa quan tổ chức, cá nhận có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. (điều 3, 27, 28 và 30 Hiến pháp năm 2013).

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Bài 5, 6, 7 trang 52

    Giải bài tập 5, 6, 7 trang 52 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Những việc làm nào sau đây của công dân thể hiện đã tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội : ....

  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 51

    Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Theo em, những ai sau đây có quyền đóng góp vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 ...

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close