Bài 9, 10, 11, 12 trang 44

Giải bài tập 9, 10, 11, 12 trang 44, 45 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Anh V chuyên buôn bán mặt hàng điện tử, nhưng đã 2 tháng gần đây mà chưa nộp thuế ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 9

Anh V chuyên buôn bán mặt hàng điện tử, nhưng đã 2 tháng gần đây mà chưa nộp thuế. Theo em, trường hợp anh V phải bị xử lí như thế nào ?

Lời giải chi tiết:

Anh V phải chịu phạt về hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 10

Ông K ở phường H thị xã M mở cửa hàng sửa chữa xe máy (có giấy phép kinh doanh), nhưng còn kinh doanh thêm mặt hàng hải sản đông lạnh.

Việc bán thêm mặt hàng đó của ông K có đúng pháp luật và phải nộp thuế không?

Lời giải chi tiết:

Việc bán them mặt hàng đó của ông K là vi phạm pháp luật và có phải nộp thuế.

Câu 11

Nhân dịp 20-11, một số sinh viên bán hoa tại cổng trường Trung học cơ sở phường H. Cán bộ thuế của phường yêu cầu các sinh viên này phải nộp thuế bán hoa.

Việc làm của cán bộ thuế đúng hay sai ?

Lời giải chi tiết:

Việc làm của cán bộ thuế là đúng.

Câu 12

Chị H đăng kí kinh doanh mặt hàng "Rượu - Bia- Thuốc lá". Trong đợt kiểm tra đột xuất, đội quản lí thị trường địa phương phát hiện chị H đã kinh doanh thêm 6 mặt hàng không có trong danh mục đãng kí kinh doanh.

Chị H có vi phạm "quyền tự do kinh doanh" không ?

Lời giải chi tiết:

Chị H có vi phạm “quyền tự do kinh doanh”.

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Bài 5, 6, 7, 8 trang 43

    Giải bài tập 5, 6, 7, 8 trang 43, 44 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Theo em thì Nhà nước thu thuế để làm gì ? - Đầu tư phát triển kinh tế ....

  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 42

    Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42, 43 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Theo em những quyền nào sau đây là quyền tự do kinh doanh a)Công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế....

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close