Bài 10, 11, 12, 13 trang 47

Giải bài tập 10, 11, 12, 13 trang 47 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Nhà trường phân công lớp 9A lau bàn ghế trong lớp. Một số bạn để nghị lấy quỹ lớp để thuê người làm ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 10

Nhà trường phân công lớp 9A lau bàn ghế trong lớp. Một số bạn để nghị gây quỹ lớp để thuê người làm.

Theo em, ý kiến đó đúng hay sai ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết:

Theo em, ý kiến đó là sai. Vì quỹ lớp để phục vụ lợi ích chung của lớp và lao động là nghĩa vụ của mỗi công dân với bản thân , gia đinh, với xã hội đất nước.

Câu 11

Sưu tầm tục ngữ, ca dao nói về lao động.

Lời giải chi tiết:

- Nhất canh trì,nhì canh viên,tam canh điền

- Nhất nước,nhì phân,tam cần,tứ giống

- Muốn cho lúa nảy bông to

Cày sâu bừa kĩ phân tro cho nhiều

- Trắng da là bởi phấn bồi

Da đen là bởi em ngồi chợ trưa

- Cha chài, mẹ lưới, con dâu

Con trai tát nước, con dâu đi mò.

Câu 12

Em nên làm những việc nào sau đây :

 Lao động giúp đỡ gia đình.

 Ngoài giờ học còn giúp bố mẹ công việc nhà.

 Tôn trọng sức lao động của người khác.

 Mua tăm do người mù bán.

 Tham gia lao động công ích ở địa phương.

 Lao động vệ sinh trường, lớp.

 Còn nhỏ tuổi chỉ học, vui chơi, chứ không phải làm gì.

Lời giải chi tiết:

Câu 13

Anh B là chủ thầu xây dựng đã hai tháng không trả lương cho công nhân. Một số người thắc mắc, đòi phản ánh lên cấp trên thì anh B doạ đuổi việc, sẽ không trả lương và cũng không cho truy lĩnh lương của hai tháng cũ. Việc làm của anh B đúng hay sai ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết:

Việc làm của B là sai. Vì đã bóc lột sức lao động của công nhân.

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 46

    Giải bài tập 5, 6, 7, 8, 9 trang 46 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Theo em, công dân có nghĩa vụ gì đối với lao động: a)Tuân theo nội quy lao động ....

  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 45

    Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Định nghĩa về lao động đang có những ý kiến khác nhau: a) Lao động là hoạt động có mục đích của con người tạo ra nguồn thu nhập ....

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close