Nhiệm vụ 7. Rèn luyện để tự tin thích ứng với sự thay đổi trong cuộc sống trang 21 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Chân trời sáng tạo

Thực hiện rèn luyện những cách đã đưa ra để tự tin thích ứng với sự thay đổi

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH 1

Thực hiện rèn luyện những cách đã đưa ra để tự tin thích ứng với sự thay đổi

Phương pháp giải:

Thực hiện rèn luyện những cách đã đưa ra 

Lời giải chi tiết:

HS tự rèn luyện

CH 2

Chia sẻ kết quả rèn luyện

Phương pháp giải:

Chia sẻ kết quả rèn luyện

Lời giải chi tiết:

HS tự chia sẻ

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close