Nhiệm vụ 7. Lập kế hoạch tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân trang 12 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Chân trời sáng tạo

Lựa chọn một nội dung và lập kế hoạch tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH 1

Lựa chọn một nội dung và lập kế hoạch tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân

Phương pháp giải:

Lựa chọn một nội dung

Lời giải chi tiết:

Mục đích cần đạt: Nâng cao sức khỏe, cải thiện thể lực, tăng cường khả năng thể chất và tinh thần, giúp cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Nội dung rèn luyện cụ thể:

Nội dung rèn luyện Biện pháp Thời gian
Tập thể dục buổi sáng Dậy sớm 5:45 - 6:15 mỗi ngày
... ... ...

CH 2

Chia sẻ kế hoạch tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân và xin ý kiến đóng góp từ thầy cô, các bạn.

Phương pháp giải:

HS tự chia sẻ

Lời giải chi tiết:

HS tự chia sẻ

CH 3

Hoàn thiện và thực hiện theo kế hoạch đã lập

Phương pháp giải:

Hoàn thiện và thực hiện theo kế hoạch đã lập

Lời giải chi tiết:

Nội dung rèn luyện cụ thể:

Nội dung rèn luyện Biện pháp Thời gian
Tập thể dục buổi sáng Dậy sớm 5:45 - 6:15 mỗi ngày
... ... ...

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close