Nhiệm vụ 6. Thực hiện và đánh giá hiệu quả hoạt động phát huy truyền thống nhà trường trang 28 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Chân trời sáng tạo

Lựa chọn một hoạt động phát huy truyền thống nhà trường và thực hiện hoạt động đó

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH 1

Lựa chọn một hoạt động phát huy truyền thống nhà trường và thực hiện hoạt động đó

Phương pháp giải:

Lựa chọn một hoạt động phát huy truyền thống nhà trường

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

  • Tri ân thầy cô
  • Phát triển văn hóa đọc
  • Thi đua học tốt
  • ...

CH 2

Đánh giá hiệu quả hoạt động phát huy truyền thống nhà trường mà em đã thực hiện

Phương pháp giải:

HS tự đánh giá

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự đánh giá theo gợi ý sau:

  • Hoạt động phù hợp với mục tiêu phát huy truyền thống nhà trường
  • Hình thức hoạt động
  • Tinh thần, thái độ khi tham gia hoạt động
  • Ý nghĩa đối với bản thân
  • Mức độ lan tỏa của hoạt động
  • ...

CH 3

 Chia sẻ kết quả của hoạt động phát huy truyền thống nhà trường

Phương pháp giải:

HS tự chia sẻ

Lời giải chi tiết:

HS tự chia sẻ

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close