Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu kế hoạch chi tiêu của cá nhân và gia đình trang 41 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Chân trời sáng tạo

Tìm hiểu thực trạng chi tiêu của gia đình trong năm qua

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH 1

Tìm hiểu thực trạng chi tiêu của gia đình trong năm qua

Phương pháp giải:

HS tự tìm hiểu

Lời giải chi tiết:

Thực trạng:

  • Có rất nhiều những khoản phải chi tiêu liên quan đến nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống và những khoản chi tiêu linh hoạt
  • Tuy nhiên, hầu như các gia đình đã bắt đầu có ý thức hơn về việc tiết kiệm để phòng trừ những trường hợp rủi ro xảy ra, đặc biệt là trong cuộc sống nhiều biến động như dịch bệnh, thiên tai,... có thể xảy đến bất cứ lúc nào

CH 2

Chỉ ra những đóng góp của em vào việc thực hiện kế hoạch chi tiêu của gia đình trong năm qua

Phương pháp giải:

HS tự chỉ ra

Lời giải chi tiết:

  • Hạn chế khoản chi không cần thiết
  • Tham gia lao động để góp phần chi trả cho sinh hoạt cá nhân
  • So sánh giá trước khi mua hàng
  • ...

CH 3

Chia sẻ kết quả thực hiện kế hoạch chi tiêu cá nhân của em trong năm qua

Phương pháp giải:

HS tự chia sẻ

Lời giải chi tiết:

HS tự chia sẻ

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close